Operační program podnikání a inovace

V rámci programu Eko-energie - Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie - Výzva I, byl v roce 2009 realizován projekt reg. č. 3.1 EEDUE0/065.
Realizací projektu došlo k zateplení budovy, které spočívalo ve výměně oken, zateplení fasády a střechy. Byl realizován nový regulační systém vytápění a optimalizovány rozvody teplovodního vytápění. K výrobě TUV je využívána sluneční energie pomocí kolektorů umístěných na střeše budovy.

Projekt byl realizován v souladu se schválenými podmínkami OPPI. Probíhá monitorovací období.

oppi     eu