Evropský sociální fond

Společnost Brýdl, s.r.o., vytvořila dotované pracovní místo v rámci regionálního individuálního projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

publicitaaa