Certifikát Českého systému kvality služeb

Hotel garni & hostel Rubyk splňuje požadavky pro udělení certifikátu pro stupeň I. Českého systému kvality služeb. Tento certifikát zavazuje organizaci k dodržování principů a požadavků Standardu Českého systému kvality služeb.

certifikat kvality